Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citátky

2. 9. 2006

Staňte se čestným člověkem a můžete si být jist, že na světě je o jednoho darebáka méně- Thomas Carlyle

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti Stendhal

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný Epikúros ze Samu

Nikdo neví, co je smrt, a přece se ji všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem; třeba je pro člověka největším dobrem Platón

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek Hérakleitos z Efesu

Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže; zlý stvořil chaos, temnotu a ženy Pýthagorás ze Samu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer

Umiňuj si, že každý den vykonáš něco, k čemu nemáš obzvláštní chuti. Pak ti brzy nebude povinnost na obtíž Mark Twain

Spravedlnost bez moci je bezbranná, moc bez spravedlonosti je tyranie

Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě Lucius Annaeus Seneca

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný Epikúros ze Samu

Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen Jean Dutourd

Chceš realizovat své sny? Probuď se! Joseph Rudyard Kipling

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost Victor Hugo

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky Karel Čapek

Nejhorší chorobou, kterou trpí svět, není síla špatných, ale slabost nejlepších Romain Rolland

Člověk ještě není dost dokonalý ani dost slušný, aby měl právo žít na něčem tak krásném, jako je země Karel Čapek

Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme Francois Duc de la Rochefoucauld

Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co nejsme a smysl pro humor jako náhradu za to, co jsme Sebestian Roch Chamfort

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví - to je víc, než jste mohl čekat Jean de La Bruyére

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení Lucius Annaeus Seneca

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek Elbert Hubbard

Snad existuje jen jeden hlavní hřích: netrpělivost. Kvůli netrpělivosti jsme byli vyhnáni z ráje: kvůli netrpělivosti se nemůžeme vrátit Franz Kafka

Častěji z pýchy než z nedostatku rozumu stavíme se tvrdošíjně na odpor správným názorům: vidíme, že prvá místa jsou obsazena, a nechceme se spokojit se zádními sedadly Francois Duc de la Rochefoucauld

Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti Miguel de Cervantes y Saavedra

Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil August Strinberg

Pláčeme, když přicházíme na svět, ne když umíráme Jonathan Swift

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná právě tak jako spánek George Santayana

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům Aischylos

Lide se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy; a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý Francis Bacon

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel Blaise Pascal

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí Alphonse Karr

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme Francois Duc de la Rochefoucauld

Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost Sókratés

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš Lev Nikolajevič Tolstoj

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem Oscar Wilde

Není natolik těžké za přítele umřít, jako najít přítele, za kterého hodno umřít Miguel de Cervantes y Saavedra

Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho Alkmaión z Krotónu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie

Přítel všech - přítel nikoho Aristotelés ze Stageiry

I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc než jeho nejlepší přítel Marie von Ebner-Eschenbachová

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb Francois Duc de la Rochefoucauld

Nosím v sobě přemnohé slabosti. Nemoha je celé přemoci, nedej jim aspoň v sobě převahu Josef Čapek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář